O FONDU

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ FONDU

Název: AMBEAT INVEST SICAV, a.s. 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25202
Identifikační číslo: 09049941
Obhospodařovatel: CODYA investiční společnost, a.s. (www.codyainvest.cz)
Administrátor: CODYA investiční společnost, a.s. (www.codyainvest.cz)
Depozitář: Česká spořitelna, a.s.
Orgán dohledu: Česká národní banka
Datum vzniku: 17. 3. 2020 
Minimální investice: 125.000 EUR nebo 1.000.000 Kč*
Vstupní poplatek: viz ceník podfondů v sekci „ke stažení“
Výstupní poplatek: Viz ceník podfondů v sekci "ke stažení"
Cílený výnos: 8 %

*) v případě, že obhospodařovatel či administrátor fondu potvrdí, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným zkušenostmi oblasti investic investující osoby.

Klíčové osobnosti

IVO FOLTÝN
ZAKLADATEL SPOLEČNOSTI

Ivo Foltýn se v oblasti investičních a penzijních fondů pohybuje od roku 1994, kdy začínal jako analytik v PPF investiční společnosti a.s. Za svou 26 letou kariéru byl mimo jiné předsedou dozorčí rady ČP Invest investiční společnost a.s. (nyní Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.), deset let řídil z pozice předsedy představenstva Penzijní fond České pojišťovny a.s. (dnes Generali Penzijní společnost a.s.) a spolu se svým týmem z něj vybudoval největší penzijní fond v ČR, v České pojišťovně řídil životní pojištění a odpovídal i za soukromé zdravotní pojištění. Podílel se na založení, či se účastnil na řízení fondů či pojišťoven v Rusku, Rumunsku, Slovensku, Ukrajině, Kazachstánu, atd. Z pozice EXCO Member v rámci Generali PPF Holdingu B.V. (nyní Generali CEE Holding B.V.) odpovídal za řízení aktivit skupiny na území bývalých zemí SNS, za zdravotní pojištění a za všechny penzijní fondy v regionu střední a východní Evropy ve skupině. Ivo je absolvent VUT Brno (strojní inženýr), VŠE Praha (inženýr ekonomie) a University of Chicago (MBA).

RADEK PEŘINA
ŘEDITEL VZTAHŮ S KLIENTY A OBCHODNÍMI PARTNERY

Radek Peřina se pohybuje ve světě financí po celou svou profesní kariéru, kterou začínal na pozici analytika investiční společnosti Pioneer a finanční skupiny PPF. Působil na pozici místopředsedy představenstva a obchodního ředitele Penzijního fondu České pojišťovny (dnes Generali Penzijní společnost a.s.) a na klíčových obchodně manažerských pozicích v českých i zahraničních pojišťovnách. Má také bohaté zkušenosti z oblastí péče o klíčové klienty a obchodní partnery (např. ve společnosti NN Životní pojišťovna, Generali Česká pojišťovna). Zabýval se také řízením obchodně rozvojových projektů, včetně vývoje produktu investičního pojištění pro oblast životního pojištění. Radek je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze (inženýr ekonomie).

JAN FRIDRICH
CHIEF INVESTMENT OFFICER

Jan Fridrich odpovídá za racionální alokaci kapitálu skupiny Ambeat. Jan Fridrich se celý profesní život pohybuje v oblasti Corporate Finance. Začínal jako finanční analytik ve skupině PPF, později pracoval na různých pozicích v biotechnologické firmě SOTIO (Head of Business Development, Chief Financial Officer pobočky v Bostonu, Head of Market Access and Commercial Planning). Jan je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a Joseph M. Katz Graduate School of Business (Executive MBA).

Adresa

Ambeat Invest SICAV a.s.
Budějovická 778/3
140 00, Praha 4 - Michle
Česká republika

IČ: 09049941
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2051.

O cookies


Tento web je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou, výzvou či doporučením k investování. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu a podfondu. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice
a kapitálové ztrátě. Hodnota investičních akcií se v čase mění a historické výsledky fondu nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Investice fondu podléhají rizikům uvedeným ve statutu fondu. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být předmětem změn a aktualizací a fond a
ani obhospodařovatel neposkytují záruku ohledně jejich správnosti a úplnosti. Zdanění fondu je stanoveno zákonem a může být při změně zákona upraveno.