Investice do oblasti zdravotních a sociálních služeb


4 důvody k investování

Stabilní výnos 
pro investory 
i v době recese
line

Zhodnocení majetku
na základě reálných
příjmů z nájemného
line

Nadprůměrné
očekávané
zhodnocení
line

Patříme k největším
soukromým poskytovatelům
seniorské péče
line

Náš příběh píšeme
od roku 2011

Naše skupina patří mezi největší soukromé poskytovatele zdravotní a sociální péče zaměřené na seniory. Na trhu působíme již od roku 2011 a v každém roce naší existence se nám podařilo zvýšit náš obrat v průměru o 25%. Vzhledem ke stárnutí populace máme velmi dobré předpoklady udržet tento trend i v příštích letech.

Provozujeme 13 domovů pro seniory a zdravotních zařízení a 20 poboček domácí péče. Zaměstnáváme 1.000 lidí a staráme se o 8.000 klientů.

Investování odolné
vůči výkyvům trhu

Tržby skupiny Ambeat jsou z velké části tvořeny platbami od zdravotních pojišťoven a příspěvky na péči a sociální službyPříjmy skupiny jsou proto velmi stabilní i v období nepříznivého vývoje hospodářství a ekonomické recese.

Dlouhodobě pracujeme s podprůměrnou mírou zadlužení, zhruba 40 %, a stabilita společnosti není ohrožena ani v období zvyšujících se úrokových sazeb.

Investiční strategie fondu je primárně zaměřená na investice do nemovitostí, které jsou pronajímány dalším členům skupiny pro poskytování seniorské a zdravotní péče, a to na základě dlouhodobých nájemních smluv.

Hodnota majetku fondu je tedy určena na základě reálných příjmů z nájemného a nikoliv na základě tržního ocenění nemovitosti, které může být v současné době velmi volatilní.

Demografický vývoj

V důsledků stárnutí populace se rapidně zvyšuje poptávka v oblasti pečovatelských služeb pro seniorní část populace. Trend bude pokračovat i v dalších desetiletích a senioři budou do budoucna tvořit silnou skupinu klientů, jak v oblasti péče a služeb, tak i v oblasti specifického bydlení přizpůsobeného jejich potřebám.

Již dnes v řadě regionů převyšuje poptávka po službách pro seniory kapacity poskytovatelů a to pro nás představuje velký potenciál pro další růst a rozvoj.

Růst portfolia

V uplynulém období se nám podařilo uskutečnit několik zásadních akvizic - odkup domova pro seniory Pečičky u Příbrami, odkup majetkového podílu v rehabilitační klinice Remed Meziboří, odkup Městské nemocnice Duchcov a významného poskytovatele domácí péče TopHelp. Všechny tyto akvizice vykazují velmi dobrou výkonnost a rentabilitu, což se pozitivně promítne i do zhodnocení prostředků investorů v dalším období. Pro rok 2023 a 2024 očekáváme výnos pro investory na úrovni 5 % p.a. - 7 % p.a.

Adresa

Ambeat Invest SICAV a.s.
Budějovická 778/3
140 00, Praha 4 - Michle
Česká republika

IČ: 09049941
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2051.

O cookies


Tento web je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou, výzvou či doporučením k investování. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu a podfondu. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice
a kapitálové ztrátě. Hodnota investičních akcií se v čase mění a historické výsledky fondu nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Investice fondu podléhají rizikům uvedeným ve statutu fondu. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být předmětem změn a aktualizací a fond a
ani obhospodařovatel neposkytují záruku ohledně jejich správnosti a úplnosti. Zdanění fondu je stanoveno zákonem a může být při změně zákona upraveno.