Image

NEMOVITOSTNÍ FOND DLOUHODOBÉ
ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

O NÁS
Image

V roce 2011 jsme založili společnost AHC a.s. se zaměřením na oblast dlouhodobé lůžkové a terénní péče. Doposud jsme vybudovali síť 27 zařízení a poboček poskytujících jak dlouhodobou pobytovou, tak terénní zdravotní a sociální péči, a to včetně péče hospicové. Stali jsme se tak jedním z nejvýznamnějších soukromých poskytovatelů služeb v této oblasti v České republice.V roce 2020 jsme vytvořili prostor pro investování do oboru pobytových zařízení dlouhodobé péče i pro externí institucionální a kvalifikované investory. Oddělili jsme služby poskytovatele zdravotních a sociálních služeb od vlastních nemovitostí, ve kterých je péče poskytována a nemovitosti jsme vložili do fondu kvalifikovaných investorů Ambeat Invest SICAV a.s. I. Realitní podfond.

O správu stávajících nemovitostí a o development nových nemovitostních projektů se nám stará společnost Ambeat Development a.s., díky čemuž jsme schopni efektivně řídit náklady a odbourat dodatečné marže, které by si účtovaly externí společnosti. Po úspěšném  ukončeném úpisu investičních akcií Ambeat Invest a.s. SICAV I. Realitní podfond, jsme otevřeli nové upisovací kolo pro II. Realitní podfond. Pro tento podfonf aktuálně připravujeme nový objekt - budovu domova pro seniory ve Stříbře a areál komunitního bydlení pro seniory v Mníšku pod Brdy.

INVESTUJTE S NÁMI
Image​​

Investujte s fondem AMBEAT INVEST SICAV, a.s. II. Realitní podfond do nemovitostí sloužících jako zdravotnická zařízení, pobytová zařízení dlouhodobé péče, byty s pečovatelskou službou a dalších zařízení obdobného typu. Proč investovat s Ambeat Invest SICAV, a.s?

Unikátní investiční koncept
Unikátní investiční koncept

Jsme součástí skupiny, která již 10 let poskytuje zdravotní a sociální služby. Máme zkušenosti jak s developmentem realitních projektů pobytových zařízení, tak i s jejich efektivním provozem.

99 % obsazenost pronajímaných objektů
99 % obsazenost pronajímaných objektů

S provozovateli zdravotních a sociálních služeb uzavíráme  dlouhodobé nájemní smlouvy.  S ohledem na stárnutí populace a dlouhodobý převis poptávky po pobytových službách je riziko výpadku příjmů z pronájmu nemovitostí v našem případě minimální.

Návratnost investice
Návratnost investice

Stabilita i v době krize – naše příjmy jsou z velké části tvořeny platbami za zdravotní a sociální služby s nízkou závislostí na hospodářském cyklu. Každá nemovitost je také spolufinancována bankou, díky níž mají investoři do nemovitostního fondu dalšího garanta návratnosti projektu.

Investice s pozitivním společenským dopadem
Investice s pozitivním společenským dopadem

Investujeme pouze do projektů, které kromě finanční návratnosti přináší i pozitivní společenský dopad, a to primárně ve zdravotní a sociální oblasti.

INVESTUJTE DO ZDRAVOTNICTVÍ S NÁMI

INVESTIČNÍ PROCES
Image

VÝBĚR INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ
Image

Do majetku podfondů vybíráme pouze nemovitosti, u kterých si jsme jisti, že budou vhodné pro poskytování zdravotních a sociálních služeb. Vedle propracovaného investičního procesu v rámci Ambeat Invest SICAV, a.s. jsme schopni využívat vlastní developerskou společnost Ambeat Development a.s., která při realizaci jednotlivých projektů čerpá z našich zkušeností provozovatele a je tak schopna budovat jak funkční, tak ekonomicky udržitelné projekty.

 ZAJIŠTĚNÍ NÁJEMNÉHO
Image

Nájemné dle dlouhodobých nájemních smluv v našich nemovitostech je standardně indexováno o růst inflace. Nájemci jsou poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb s doloženou historií a prokazatelnou schopností provozovat službu a platit nájemné.

DIVERSIFIKACE
Image

Vybíráme nemovitosti po celé České republice. Díky našim zkušenostem s poskytováním zdravotních a sociálních služeb jsme schopni zajistit jak jejich personál, tak i jejich obsazenost klienty.​

RŮST HODNOTY NEMOVITOSTÍ
Image

Demografický vývoj a růst poptávky související se stárnutím populace dává dobrý předpoklad, že nemovitosti určené pro tento segment populace budou do budoucna stále hodnotnější. Přesto je naše střednědobě plánovaná výnosnost fondů převážně založena na konzervativní strategii, tj. na smluvně zaručené platbě nájemného a na indexu růstu cen nemovitostí v tomto sektoru.

INVESTIČNÍ PROCES
Image

VÝBĚR INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ
Image

Do majetku podfondů vybíráme pouze vhodné nemovitosti u kterých si jsme jisti, že budou vhodné pro poskytování zdravotních a sociálních služeb. Vedle propracovaného investičního procesu v rámci Ambeat Invest SICAV a.s. jsme schopni využívat vlastní developerskou společnost, Ambeat Development a.s., která při realizaci jednotlivých projektů čerpá z našich zkušeností provozovatele a je tak schopna budovat jak funkční tak ekonomicky udržitelné projekty.

 ZAJIŠTĚNÍ NÁJEMNÉHO
Image

Nájemné dle dlouhodobých nájemních smluv v našich nemovitostech je standardně indexováno o růst inflace. Nájemci jsou poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb s doloženou historií a prokazatelnou schopností provozovat službu a platit nájemné.

DIVERSIFIKACE
Image

Vybíráme nemovitosti po celé České republice. Díky našim zkušenostem s poskytováním zdravotních a sociálních služeb jsme schopni zajistit jak jejich personál, tak i jejich obsazenost klienty.​

RŮST HODNOTY NEMOVITOSTÍ
Image

Demografický vývoj a růst poptávky související se stárnutím populace dává dobrý předpoklad, že nemovitosti určené pro tento segment populace budou do budoucna stále hodnotnější. Přesto je naše střednědobě plánovaná výnosnost fondů převážně založena na konzervativní strategii, tj. na smluvně zaručené platbě nájemného a na indexu růstu cen nemovitostí v tomto sektoru.

KLÍČOVÉ OSOBNOSTI
Image

IVO FOLTÝN
ZAKLADATEL SPOLEČNOSTI

Ivo Foltýn se v oblasti investičních a penzijních fondů pohybuje od roku 1994, kdy začínal jako analytik v PPF investiční společnosti a.s. Za svou 26 letou kariéru byl mimo jiné předsedou dozorčí rady ČP Invest investiční společnost a.s. (nyní Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.), deset let řídil z pozice předsedy představenstva Penzijní fond České pojišťovny a.s. (dnes Generali Penzijní společnost a.s.) a spolu se svým týmem z něj vybudoval největší penzijní fond v ČR, v České pojišťovně řídil životní pojištění a odpovídal i za soukromé zdravotní pojištění. Podílel se na založení, či se účastnil na řízení fondů či pojišťoven v Rusku, Rumunsku, Slovensku, Ukrajině, Kazachstánu, atd. Z pozice EXCO Member v rámci Generali PPF Holdingu B.V. (nyní Generali CEE Holding B.V.) odpovídal za řízení aktivit skupiny na území bývalých zemí SNS, za zdravotní pojištění a za všechny penzijní fondy v regionu střední a východní Evropy ve skupině. Ivo je absolvent VUT Brno (strojní inženýr), VŠE Praha (inženýr ekonomie) a University of Chicago (MBA).

RADEK PEŘINA
ŘEDITEL VZTAHŮ S KLIENTY A OBCHODNÍMI PARTNERY

Radek Peřina se pohybuje ve světě financí po celou svou profesní kariéru, kterou začínal na pozici analytika investiční společnosti Pioneer a finanční skupiny PPF. Působil na pozici místopředsedy představenstva a obchodního ředitele Penzijního fondu České pojišťovny (dnes Generali Penzijní společnost a.s.) a na klíčových obchodně manažerských pozicích v českých i zahraničních pojišťovnách. Má také bohaté zkušenosti z oblastí péče o klíčové klienty a obchodní partnery (např. ve společnosti NN Životní pojišťovna, Generali Česká pojišťovna). Zabýval se také řízením obchodně rozvojových projektů, včetně vývoje produktu investičního pojištění pro oblast životního pojištění. Radek je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze (inženýr ekonomie).

AKTUALITY
Image

Ambeat Invest SICAV a.s. spouští II. realitní podfond pro segment silver economy

Investiční skupina Ambeat Capital, Ltd. po několika měsících příprav dokončila všechny formální kroky k otevření úpisu investičních akcii svého II. podfondu určeného pro investice do segmentu Silver Ecomy a Long term Care - Ambeat Invest II. Realitní podfond.

ČÍST

Domov pro seniory Stříbro

Připravujeme nové ubytovací zařízení s kapacitou 83 lůžek, plánované otevření na podzim příštího roku.

 

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
Image

Pomáháme tam, kde je nám to nejbližší. Podporujeme mezigenerační společenská setkávání, aktivity určené primárně seniorům provozované neziskovou organizací Spravedlivý mezi seniory, vzdělávání odborných zdravotnických pracovníků Institutem zdravotních a sociálních věd, zaměstnávání osob se zdravotním postižením v rámci projektů Tapiko a OZPPrace.cz.


PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ FONDU
Image​​​​​

Název: AMBEAT INVEST SICAV, a.s. 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2520
2
Identifikační číslo: 09049941
Obhospodařovatel: CODYA investiční společnost, a.s. (www.codyainvest.cz)
Administrátor: CODYA investiční společnost, a.s. (www.codyainvest.cz)
Depozitář: Česká spořitelna, a.s.
Orgán dohledu: Česká národní banka
Datum vzniku: 17. 3. 2020 
Minimální investice: 125.000 EUR nebo 1.000.000 Kč*
Vstupní poplatek: viz ceník podfondů v sekci „ke stažení“
Výstupní poplatek: Viz ceník podfondů v sekci "ke stažení"
Cílený výnos: 4.5 až 5%

*) v případě, že obhospodařovatel či administrátor fondu potvrdí, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným zkušenostmi oblasti investic investující osoby.

KONTAKTNÍ INFORMACE
Image​​​

apartment Ambeat Invest Sicav a.s.

place Budějovická 778/3
140 00, Praha 4 - Michle
Česká republika

IČ: 09049941

phone +420 513 034 190
phone_android +420 739 299 343
local_post_office invest@ambeat.cz