INVESTOVÁNÍ

Investujte s námi

Investujte s fondem AMBEAT INVEST SICAV, a.s. II. Realitní podfond do nemovitostí sloužících jako zdravotnická zařízení, pobytová zařízení dlouhodobé péče, byty s pečovatelskou službou a dalších zařízení obdobného typu. Proč investovat s Ambeat Invest SICAV, a.s?

UNIKÁTNÍ INVESTIČNÍ KONCEPT
UNIKÁTNÍ INVESTIČNÍ KONCEPT

Jsme součástí skupiny, která již 11 let poskytuje zdravotní a sociální služby. Máme zkušenosti jak s developmentem realitních projektů pobytových zařízení, tak i s jejich efektivním provozem.

95% OBSAZENOST PRONAJÍMANÝCH OBJEKTŮ
95% OBSAZENOST PRONAJÍMANÝCH OBJEKTŮ

S provozovateli zdravotních a sociálních služeb uzavíráme  dlouhodobé nájemní smlouvy.  S ohledem na stárnutí populace a dlouhodobý převis poptávky po pobytových službách je riziko výpadku příjmů z pronájmu nemovitostí v našem případě minimální.

NÁVRATNOST INVESTICE
NÁVRATNOST INVESTICE

Stabilita i v době krize – naše příjmy jsou z velké části tvořeny platbami za zdravotní a sociální služby s nízkou závislostí na hospodářském cyklu. Každá nemovitost je také spolufinancována bankou, díky níž mají investoři do nemovitostního fondu dalšího garanta návratnosti projektu.

INVESTICE S POZITIVNÍM SPOLEČENSKÝM DOPADEM
INVESTICE S POZITIVNÍM SPOLEČENSKÝM DOPADEM

Investujeme pouze do projektů, které kromě finanční návratnosti přináší i pozitivní společenský dopad, a to primárně ve zdravotní a sociální oblasti.

INVESTUJTE DO ZDRAVOTNICTVÍ S NÁMI

Investiční proces


VÝBĚR INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ
underline

Do majetku podfondů vybíráme pouze nemovitosti, u kterých si jsme jisti, že budou vhodné pro poskytování zdravotních a sociálních služeb. Vedle propracovaného investičního procesu v rámci Ambeat Invest SICAV, a.s. jsme schopni využívat vlastní developerskou společnost Ambeat Development a.s., která při realizaci jednotlivých projektů čerpá z našich zkušeností provozovatele a je tak schopna budovat jak funkční, tak ekonomicky udržitelné projekty.

ZAJIŠTĚNÍ NÁJEMNÉHO
underline

Nájemné dle dlouhodobých nájemních smluv v našich nemovitostech je standardně indexováno. Nájemci jsou poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb s doloženou historií a prokazatelnou schopností provozovat službu a platit nájemné.

DIVERSIFIKACE
underline

Vybíráme nemovitosti po celé České republice. Díky našim zkušenostem s poskytováním zdravotních a sociálních služeb jsme schopni zajistit jak jejich personál, tak i jejich obsazenost klienty

RŮST HODNOTY NEMOVITOSTÍ
underline

Demografický vývoj a růst poptávky související se stárnutím populace dává dobrý předpoklad, že nemovitosti určené pro tento segment populace budou do budoucna stále hodnotnější. Přesto je naše střednědobě plánovaná výnosnost fondů převážně založena na konzervativní strategii, tj. na smluvně zaručené platbě nájemného a na indexu růstu cen nemovitostí v tomto sektoru.

Investiční proces

 

VÝBĚR INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ
underline

Do majetku podfondů vybíráme pouze nemovitosti, u kterých si jsme jisti, že budou vhodné pro poskytování zdravotních a sociálních služeb. Vedle propracovaného investičního procesu v rámci Ambeat Invest SICAV, a.s. jsme schopni využívat vlastní developerskou společnost Ambeat Development a.s., která při realizaci jednotlivých projektů čerpá z našich zkušeností provozovatele a je tak schopna budovat jak funkční, tak ekonomicky udržitelné projekty.

ZAJIŠTĚNÍ NÁJEMNÉHO
underline

Nájemné dle dlouhodobých nájemních smluv v našich nemovitostech je standardně indexováno o růst inflace. Nájemci jsou poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb s doloženou historií a prokazatelnou schopností provozovat službu a platit nájemné.

DIVERSIFIKACE
underline

Vybíráme nemovitosti po celé České republice. Díky našim zkušenostem s poskytováním zdravotních a sociálních služeb jsme schopni zajistit jak jejich personál, tak i jejich obsazenost klienty

RŮST HODNOTY NEMOVITOSTÍ
underline

Demografický vývoj a růst poptávky související se stárnutím populace dává dobrý předpoklad, že nemovitosti určené pro tento segment populace budou do budoucna stále hodnotnější. Přesto je naše střednědobě plánovaná výnosnost fondů převážně založena na konzervativní strategii, tj. na smluvně zaručené platbě nájemného a na indexu růstu cen nemovitostí v tomto sektoru.

Adresa

Ambeat Invest SICAV a.s.
Budějovická 778/3
140 00, Praha 4 - Michle
Česká republika

IČ: 09049941
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2051.

O cookies


Tento web je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou, výzvou či doporučením k investování. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu a podfondu. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice
a kapitálové ztrátě. Hodnota investičních akcií se v čase mění a historické výsledky fondu nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Investice fondu podléhají rizikům uvedeným ve statutu fondu. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být předmětem změn a aktualizací a fond a
ani obhospodařovatel neposkytují záruku ohledně jejich správnosti a úplnosti. Zdanění fondu je stanoveno zákonem a může být při změně zákona upraveno.