PORTFOLIO

ahc

MĚSTSKÁ NEMOCNICE
DUCHCOV

Městská nemocnice, zařízení následné lůžkové péče
Kapacita: 106 lůžek

ahc

SENIOR CENTRUM
MEZIBOŘÍ

Domov pro seniory
Kapacita: 40 lůžek

ahc

SENIOR CENTRUM
NOVÝ BOR

Domov pro seniory
Kapacita: 45 lůžek

ahc

SENIOR CENTRUM
PŘEPYCHY

Domov pro seniory
Kapacita: 106 lůžek

ahc

LDN
TRUTNOV

Zařízení následné lůžkové péče
Kapacita: 35 lůžek

ahc

SENIOR CENTRUM
KOLÍN

Domov pro seniory
Kapacita: 43 lůžek

ahc

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ
REMED

Rehabilitační lůžkové zařízení
Kapacita: 43 lůžek

ahc

SENIOR CENTRUM
PEČIČKY

Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem
Kapacita: 34 lůžek

ahc

SENIOR CENTRUM
PŘÍBRAM

Domov se zvláštním režimem
Kapacita: 12 lůžek

ahc

SENIOR CENTRUM
MALÁ ČERMNÁ

Domov pro seniory
Kapacita: 46 lůžek

ahc

SENIOR CENTRUM
NOVÁ ROLE

Domov pro seniory
Kapacita: 61 lůžek

ahc

SENIOR CENTRUM
SEDLEC - PRČICE

Domov pro seniory, zařízení následné lůžkové péče
Kapacita: 162 lůžek

ahc

PEČOVATELSTVÍ
DOTEK

Pobytová odlehčovací služba
Kapacita: 16 lůžek

ahc

TOP
HELP

Zdravotní péče v domácím prostředí

Adresa

Ambeat Invest SICAV a.s.
Budějovická 778/3
140 00, Praha 4 - Michle
Česká republika

IČ: 09049941
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2051.

O cookies


Tento web je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou, výzvou či doporučením k investování. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu a podfondu. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice
a kapitálové ztrátě. Hodnota investičních akcií se v čase mění a historické výsledky fondu nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Investice fondu podléhají rizikům uvedeným ve statutu fondu. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být předmětem změn a aktualizací a fond a
ani obhospodařovatel neposkytují záruku ohledně jejich správnosti a úplnosti. Zdanění fondu je stanoveno zákonem a může být při změně zákona upraveno.